Neem contact met ons op

Onze geschiedenis

2006

BIRTH – SMASHED TRAVEL Everything needs to be born, including your parents and even travel companies. Stoke was conceived in a dungeon, on a hill, in a house, in San Sebastian. It was the year 2006, as our lord’s crow falls, and one Stuey Jones and Toby Paramor sat on the floor, for lack of furniture, among the mould, for…

Lees verder

BIRTH – SMASHED TRAVEL

Alles moet geboren worden, inclusief je ouders en zelfs reisorganisaties. Stoke is verwekt in een kerker, op een heuvel, in een huis, in San Sebastian. Het was het jaar 2006, toen de kraai van onze heer viel, en een Stuey Jones en Toby Paramor op de vloer zaten, wegens gebrek aan meubilair, tussen de schimmels, wegens gebrek aan ventilatie, en bedacht een betere manier om de zomer door te brengen dan op te zitten beschimmelde ongeventileerde kerkervloeren drinken goedkope vatwijn, zij het in een prachtige stad.

Ze droomden van de Baskische stranden in Spanje en Frankrijk, van het kampeerterrein en zonsondergangen op de kliffen, en cocktails bij zonsondergang en zonsondergangsessies, van dennenbossen en de open lucht - kortom, van een betere locatie om goedkope vatwijn te drinken.

Helaas was dit de eerste bestuursvergadering, in de eerste directiekamer, en daarmee werd Smashed Travel geboren, en uit deze rommelige geboorte breekt een Surfari over Spanje en Frankrijk, en een excuus voor Stu en Toby om te blijven surfen en feesten op en neer. de kust.

Onze twee pioniers drukten zwart en wit, handgetekende flyers en deelden ze uit op kroegentochten en haalden backpackers er vervolgens van over om hen te vergezellen in hun grof gespoten VW busje, geladen in de hoge hemel met surfplanken, langs de kust, in en uit allerlei soorten kattenkwaad.

Oh, jongen, hebben de verschillende wetgevende instanties er niet van genoten ons overal naar toe te trekken.

2009

GROWTH SPURTS – STOKE TRAVEL From these humble beginnings the brand grew, changing from Smashed to Stoke (try convincing your parents to fork out for a Smashed Travel tour), and we expanded rapidly. Our marketing plan was to simply Do whatever we feel like doing, go wherever we want to go, tell as many people as we can about it…

Lees verder

GROWTH SPURTS – STOKE TRAVEL

Vanaf dit bescheiden begin groeide het merk, veranderend van Smashed naar Stoke (probeer je ouders te overtuigen om een Smashed Travel-tournee te maken), en we zijn snel gegroeid. Ons marketingplan was om gewoon te doen waar we zin in hebben, waarheen we ook willen gaan, zoveel mogelijk mensen hierover vertellen en hopen dat ze komen opdagen. Hoe meer er opduikt, hoe groter het feest.

Vanuit deze lijn van marketinggenie groeide de prospectus. Eerst was het het rennen van de stieren, die uit een busje liep geparkeerd aan de kant van de weg (vraag een Stokie over de Finse lifter en de 100 gram hasj waarvan we niet wisten dat hij het droeg tot het te laat was) . Dan rolt het Rolling Circus, ook uit het busje, van San Sebastian naar Madrid, Barcelona en Parijs, Brugge, Amsterdam, Berlijn en München, ook wel de Europese gids over hoe je bijna kunt verhongeren, maar er toch cool uit kunt zien. Na het circus hebben we ons op het Oktoberfest opgesteld, met een totaal van 100 Stokies (we komen nu goed in de duizenden), trekken de narigheden van alle andere, destijds meer gevestigde, reismensen, en de lijst bleef gewoon (houdt !) bij het groeien.

2010

AFRICAN WINTERS The realisation that four months of summer a year aren’t enough to keep us fed for 12, we moved to Morocco for the winter months, partly to surf, somewhat to “dry out” (booze is hard to come by down there), totally to be immersed in a different culture. The Moroccan Surf House in Taghazout was born and continues…

Lees verder

AFRICAN WINTERS

Het besef dat vier maanden zomer per jaar niet genoeg zijn om ons voor 12 te voeden, we zijn verhuisd naar Marokko voor de wintermaanden, deels om te surfen, ietwat om uit te drogen (drank is moeilijk om daar beneden te komen), volledig te worden ondergedompeld in een andere cultuur. Het Marokkaanse surfhuis in Taghazout werd geboren en blijft tot op de dag van vandaag wintervluchtelingen dienen. Ps hebben we een bierbron gevonden.

2011

BARCELONA BABIES Needing a more permanent base we move to the funnest city in the known universe, Barcelona. From there we eked out an existence when we weren’t running amok in summer, or surfing in Morocco. Times were tough in parts, Stokies were known to live off donated kebab bottoms and perform bar tricks for half-drunk beers, but we survived.…

Lees verder

BARCELONA BABIES

Voor een meer permanente basis gaan we naar de leukste stad in het bekende universum, Barcelona. Van daaruit hebben we een bestaan uitgezocht toen we in de zomer niet amokten of in Marokko surfen. De tijden waren moeilijk in delen, van Stokies was bekend dat ze van gedoneerde kebabbodems leefden en barricades uitvoeren voor halfdronken bieren, maar we hebben het overleefd.

Vanaf daar is Barcelona onze basis geworden. We doneren nu de half opgegeten kebab aan meer behoeftige reizigers en drinken volledig onze eigen bieren, maar de geest van overleving die ons hielp om door die lange Europese winters te komen, is niet vergeten. In feite, vraag ons gewoon over hen, we zullen u graag gedetailleerd vertellen over hoe hard we het hebben gedaan toen we werden opgezet.

2011

ALL GROWN UP After a while more and more backpackers and students were joining in on our madness, and things got a little serious. We consulted lawyers and other people with shoes and determined it was time to get legal. Offices were sought, staff hired who actually knew things, and Stoke Travel became an official, although oftentimes not for profit…

Lees verder

ALL GROWN UP

Na een tijdje deden steeds meer backpackers en studenten mee aan onze gekte, en het werd een beetje serieus. We consulteerden advocaten en andere mensen met schoenen en besloten dat het tijd was om legaal te worden. Kantoren werden gezocht, personeelsleden aangenomen die dingen echt wisten, en Stoke Travel werd een ambtenaar, hoewel vaak niet voor winst (onbedoeld), zaken.

2012

THERE’S NO SUCH THING AS BAD PRESS Realising that he’s not going away anytime soon, Toby and Stu take on long-time Surfari manager, Wade Gravy, on as a partner. The plan is to create media the likes of which backpacker travel has never seen. Advertisements are created, and banned; provocation ensues with gratuitous honesty. At that time we figured that…

Lees verder

THERE’S NO SUCH THING AS BAD PRESS

Zich realiserend dat hij niet snel weg zal gaan, nemen Toby en Stu de langdurige Surfari-manager, Wade Gravy, op als een partner. Het plan is om media te maken zoals reizen naar backpackers nooit heeft gezien. Advertenties worden gemaakt en verbannen; provocatie volgt met gratuite eerlijkheid. In die tijd dachten we dat backpackers gewoon plezier wilden hebben, om te feesten en elkaar te zien en om bezienswaardigheden te zien, maar niet als onderdeel van een checklist. Niets is echt veranderd ....

2012

WICKEDLY STOKED A chance meeting with Denis Geary, the dreadlocked CEO of Wicked Campers Europe, results in a diabolical partnership that sees Wicked use Stoke for their festival needs and Stoke using Wicked for their notoriety and professionalism. The garish and provocative Wicked fleet joins Stoke and the party doubles, as does our pulling power at Europe’s festivals. This partnership…

Lees verder

WICKEDLY STOKED

Een toevallige ontmoeting met Denis Geary, de dreadlocks CEO van Wicked Campers Europe, resulteert in een duivels partnerschap dat ziet dat Wicked Stoke gebruikt voor hun festivalbehoeften en Stoke met behulp van Wicked voor hun bekendheid en professionaliteit. De schreeuwerige en provocerende Wicked-vloot sluit zich aan bij Stoke en het feest verdubbelt, net als onze aantrekkingskracht op Europese festivals. Deze samenwerking zorgt ervoor dat alles echt begint te slingeren.

2013

THE STOKE BAR It seemed like a no-brainer – get a bar, thereby fulfilling our fantasies, and using it to make big bucks, and act as a HQ for our travel operations. Turns out it was a bit of a no-brainer, as Stoke’s productivity hit an all-time low during this époque – who would have thought that we’d drink our…

Lees verder

THE STOKE BAR

Het leek een no-brainer - haal een bar en vervul daarmee onze fantasieën en gebruik die om veel geld te verdienen, en fungeer als een hoofdkwartier voor onze reisactiviteiten. Blijkt dat het een beetje een grap was, omdat de productiviteit van Stoke een dieptepunt bereikte tijdens deze époque - wie had gedacht dat we onze eigen bar droog zouden drinken?

2015

Growth Since those halcyon days Stoke has only gone from strength to strength, achieving annual growth of over 50% between 2011-2014. We’ve now expanded to some 24 destinations and counting Europe wide, as well as forays into Morocco, as mentioned, and Brazil. Canadian mega-travel-group, I Love Travel, join with Stoke and with them bring much needed experience and professionalism, blowing…

Lees verder

Groei

Sinds die rustdagen is Stoke alleen maar sterker geworden, met een jaarlijkse groei van meer dan 50% tussen 2011-2014. We zijn nu uitgebreid naar een 24-tal bestemmingen en tellen Europa, evenals uitstapjes naar Marokko, zoals vermeld, en Brazilië.

De Canadese mega-reisgroep, I Love Travel, treedt toe met Stoke en brengt met hen de broodnodige ervaring en professionaliteit met zich mee, waardoor de nieuwste jaarlijkse nummers van Stoke worden uitgezonden tot meer dan 16.500 gasten, die onderling 90.000 liter bier opbergen. En we zijn nog maar net begonnen.

2016

LONDON CALLING For the first time since our inception, Stoke really turned its attention to London and made moves that would appeal to the antipodean expat community in the big city. We launched the London Big Day Out, a day, a big one, of sports and music, partying and nostalgic comfort food from Australia and New Zealand. For those who’ve…

Lees verder

LONDON CALLING

Voor de eerste keer sinds onze oprichting richtte Stoke zijn aandacht echt op Londen en maakte bewegingen die een aantrekkingskracht zouden hebben op de antipodean expatgemeenschap in de grote stad. We lanceerden de London Big Day Out, een dag, een grote, van sport en muziek, feestvierende en nostalgische troostmaaltijden uit Australië en Nieuw-Zeeland. Voor degenen die Stoke al een tijdje kennen, zou de keuze om een sportdag te organiseren een beetje vreemd lijken, maar je moet weten dat we het harde werk / harde type zijn en we hebben ervoor gezorgd dat alle oefeningen zijn weggespoeld met goedkope drankjes, slecht dansen en nog slechtere beslissingen.

En om deel te nemen aan de Londense dandy set begonnen we groepen van geklede (en boos) geliefden van paarden, gokken en champagne te nemen naar de Royal Ascot race meet, waar we ervoor zorgden dat onze fancy outfits volledig verwoest werden met belachelijke shenanigans.

Toen we onze overheersing in Londen afrondden, vatten we een trein op en stuurden hem naar Schotland om Buck wild te maken met Edinburgh voor zijn Hogmanay-nieuwjaarsfeest, een avond met fijne gesprekken, haggis, losse straatfeesten en vreemde pashing. Met de toevoeging van Hogmanay was onze inval in Londen een overweldigend succes en nu hebben we een toegewijd team dat vanuit Londen werkt voor reizigers van alle niveaus die zich in Old Blighty verankerd voelen.

2017

GLAMPING AND GREECE Admitting that while our regular camping is amazing (seriously, who offers more than us, for the tiny price?), we came to the conclusion that some travellers have a little bit of extra money saved up and want to treat themselves from time to time. Enter our very popular (sold out!) glamping option at most destinations. Better beds,…

Lees verder

GLAMPING AND GREECE

Toegegeven dat terwijl onze reguliere camping geweldig is (serieus, wie biedt meer dan ons, voor de kleine prijs?), We tot de conclusie kwamen dat sommige reizigers een beetje extra geld hebben gespaard en zichzelf van tijd tot tijd willen behandelen . Doe mee met onze zeer populaire (uitverkocht!) Glamping-optie op de meeste bestemmingen. Betere bedden, met gezellig beddengoed, meer ruimte, elektriciteit en spiegels, dus je bent allemaal opgeladen, opgekikkerd en zo warm als maar kan.

2017 was het jaar dat ons meer gasten dan ooit tevoren liet zien, 20.000 reizigers inclusief 7.500 op het Oktoberfest alleen. We doen dubbel zoveel reizen, we hebben The Running of The Bulls opnieuw uitgevonden door ons meer te concentreren op het feest (cultureel en gek) en minder op de bullrun, het organiseren van bands en foodtrucks op de El Molino-camping aan de rivier met onze Stoked in het festival van het Park; Ibiza Beach Camp was de hele zomer uitverkocht, het surfcamp van San Sebastian vestigde zich wonderbaarlijk in zijn nieuwe boerderij op een heuvel (ook uitverkocht!) En ons Barcelona-team had een gangbusters-zomer op de boten en in de stad.

Het werd het juiste moment om terug te geven aan reizigers in nood, dus zijn we begonnen aan onze Charitably Stoked divisie die geld inzamelt, zodat we de vluchtelingen die worstelen om te overleven aan de Europese grenzen kunnen ondersteunen. Dit jaar hebben we fondsen ingezameld via het donatiesysteem van onze drinkbekers en vlogen we met de bemanning na het Oktoberfest naar Chios, Griekenland, om de situatie uit de eerste hand te zien, doneerden we het geld dat we hadden ingezameld aan goede doelen in het gebied (terwijl we de Egeïsche zon en ons aandeel in ouzo).

2018

The Next Step

The next step in Stoke’s history involves you, so come along and etch your name into our epic, ever evolving life story. Come on, it’s about time you became a Stokie.

The Next Step

The next step in Stoke’s history involves you, so come along and etch your name into our epic, ever evolving life story. Come on, it’s about time you became a Stokie.

To Be Continued…

 

Zoek Stoke Travel Zoeken op reis, bestemming, maand ...